Cardioprotecció

Servei de cardioprotecció

El servei de Cardioprotecció de MDT permet un control dels desfibril·ladors instal·lats, que estan monitoritzats a través d’una plataforma IoT i en cas d’activació avisaran als Serveis d’Emergència, per a la seva ràpida resposta. A més a més estaran subjectes a un manteniment remot, preventiu i correctiu.

Amb el nostre servei de cardioprotecció oferim:

  • Consultoria en l’elecció de les ubicacions.
  • Instal·lació amb règim de lloguer o venda.
  • Formació i acreditacions al primer intervinent.
  • Manteniment remot, correctiu i preventiu.
  • Compliment de la legislació i Decrets.
  • Monitorització permanent.

Manteniment i prevenció

Formació i acreditacions

Compliment de la normativa

Plans adaptables a les teves necessitats

Proveïdors d'equips DEA

El desfibril·lador extern automàtic (DEA) o semi-automàtic (DESA) està dissenyat per aquells casos d’aturada cardíaca que succeeixen fora dels centres hospitalaris, ja que la seva facilitat d’ús fa que el personal no mèdic el pugui fer servir amb seguretat i eficàcia seguint les instruccions d’ús que el desfibril·lador indica a cada pas.

El DEA ens orientarà i ajudarà en les situacions d’emergència vital. Quan el col·loquem sobre la víctima, aquest realitza la valoració de l’activitat del cor i ens indicarà clarament quines accions cal realitzar. Són ordres senzilles, directes i orientades a ajudar als primers intervinents a realitzar la reanimació cardiopulmonar amb èxit.

A MDT som proveïdors de desfibril·ladors de la marca Cardiac Science.
Disposem dels models Powerheart G5.

Per a més informació contacta amb nosaltres.

Vols disposar d'un espai Cardioprotegit?

Abrir chat